Laatste Nieuws

09-03-2017 | Locatie: Mulock 2000
De nieuwsbrief van maart 2017 is uit. In deze nieuwsbrief kunt u meer informatie lezen over de huidige stand van zaken omtrent de transitie van de scholen voor het schooljaar 2017-2018....

Wij kijken naar de goede dingen van ieder kind en werken altijd vanuit een positieve insteek.

Voorbeeld

Locaties van onze scholen

Sluiten

Hier wordt gebouwd aan een nieuwe school voor voortgezet speciaal onderwijs!

Leerlingen in het voorgezet speciaal onderwijs zijn binnenkort van harte welkom op de vernieuwde vso-school van de Onderwijsgroep Amersfoort. Met ingang van 1 augustus 2017 brengen wij alle kennis en ervaring van Mulock 2000, De Tinne en Fornhese bij elkaar in één nieuwe school met drie afdelingen: een afdeling voor vmbo-b, vmbo-k en Arbeid en de onder- en bovenbouw van vmbo-t, havo en vwo.

Om uw kind aan te melden, kunt u contact opnemen met de Dienst Speciaal Onderwijs via info@dienstspeciaalonderwijs.nl of 033 – 461 99 42.

Meer informatie vindt u tijdelijk nog via