Beleid

 
Klik op veiligheidsplan deel 1 voor het algemene veiligheidsplan. De uitwerkingen hiervan voor de locaties vindt u op de locatiesites. Dat noemen we veiligheidsplan deel 2.

Op veiligheidsplan deel 3 vindt u allerlei bijlagen en protocollen uit het veiligheidsplan.

Hier vindt u het verzuimprotocol . Dat vertelt iets over de acties die de school onderneemt bij verzuim van leerlingen.

Indien een leerling van school wegloopt hanteren we: als een leerling wegloopt.

Het beleidsplan stagiairs vertelt hoe de school de begeleding van studenten, die bij onze scholen stage lopen, vormgeeft.

Laatste Nieuws

24-11-2017 | Locatie: De Tinne
Deze website is verouderd en wordt niet meer bijgewerkt. De juiste informatie kunt u vinden op www.axiacollege.nl

Foto's vanuit onze locaties

Ons onderwijs is erop gericht dat leerlingen zoveel mogelijk succeservaringen opdoen

Sluiten

Hier wordt gebouwd aan een nieuwe school voor voortgezet speciaal onderwijs!

Leerlingen in het voorgezet speciaal onderwijs zijn binnenkort van harte welkom op de vernieuwde vso-school van de Onderwijsgroep Amersfoort. Met ingang van 1 augustus 2017 brengen wij alle kennis en ervaring van Mulock 2000, De Tinne en Fornhese bij elkaar in één nieuwe school met drie afdelingen: een afdeling voor vmbo-b, vmbo-k en Arbeid en de onder- en bovenbouw van vmbo-t, havo en vwo.

Om uw kind aan te melden, kunt u contact opnemen met de Dienst Speciaal Onderwijs via info@dienstspeciaalonderwijs.nl of 033 – 461 99 42.

Meer informatie vindt u tijdelijk nog via