Aanmelding

 
Hoe kunt u uw kind aanmelden?                           Download schema aanmeldingsprocedure
                  

U wilt uw zoon of dochter aanmelden op een van onze scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. De aanmelding wordt centraal geregeld door onze Dienst SO. Zij staan u te woord en onderzoeken of uw zoon of dochter op zijn plek is op de school van uw keuze. 

Dienst SO
Elke schoollocatie heeft een zogenaamd ondersteuningsprofiel waarin beschreven staat welke begeleiding de school kan bieden. Op de website van de verschillende locaties kunt u deze ondersteuningsprofielen bekijken. Wanneer u uw kind wilt aanmelden kan dat maximaal een jaar van tevoren. U kunt dat doen door contact op te nemen met de Dienst SO. Na een eerste telefonische kennismaking sturen wij u een aanmeldformulier toe. Als u dit formulier ingevuld en ondertekend terugstuurt, start de aanmeldprocedure. We vragen het dossier op bij de school van uw zoon of dochter. Wilt u ons ook op de hoogte stellen van zaken die belangrijk kunnen zijn voor de aanmelding?

Toelaatbaarheidsverklaring
Kinderen kunnen alleen naar het Speciaal Onderwijs met een zogenaamde toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Het kan zijn dat u al in het bezit bent van een TLV. Wanneer dat niet het geval is, vraagt de huidige school van uw kind deze voor u aan bij het samenwerkingsverband. Mocht dat op een of andere manier niet kunnen dan kan de Dienst SO deze aanvraag doen.

Advies & Intake
Als de toelaatbaarheidsverklaring is geregeld en het dossier is geanalyseerd, brengt de Dienst SO een advies uit over welke locatie voor deze leerling passend is en op welk niveau hij of zij onderwijs kan volgen. Vervolgens neemt de schoollocatie contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek met u en uw zoon of dochter. Er volgt overleg tussen de Dienst SO en de mensen die de intake op de locatie deden. Een week na dit gesprek krijgt u van de Dienst SO bericht of uw zoon of dochter toegelaten wordt. Wanneer dat het geval is, neemt de betreffende schoollocatie weer contact met u op om vervolgafspraken te maken en de datum van de eerste schooldag af te spreken. 

Als het niet past
Het kan zijn dat we na onderzoek moeten concluderen dat de school niet passend is voor uw kind. Dat kan verschillende redenen hebben: 
- Uw kind krijgt geen toelaatbaarheidsverklaring
- Het onderwijsniveau van uw kind sluit niet aan bij het niveau dat de school aanbiedt
- Er is geen reëel uitzicht op een diploma

De Dienst SO bespreekt de reden(en) van de afwijzing met u. Zij gaan ook met u in gesprek over het vinden van een school die beter past bij uw kind. Mogelijk is dit één van de andere scholen van ons Speciaal Onderwijs. Wanneer u bezwaar wilt maken tegen de afwijzing kunt u dat doen tot zes weken na het besluit. Welke mogelijkheden om bezwaar te maken u heeft leest u hier

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem contact op met de Dienst SO via info@dienstspeciaalonderwijs.nl of 033 – 4619942
Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur.
Op woensdag zijn wij gesloten.   

Laatste Nieuws

24-11-2017 | Locatie: De Tinne
Deze website is verouderd en wordt niet meer bijgewerkt. De juiste informatie kunt u vinden op www.axiacollege.nl

Foto's vanuit onze locaties

Deze kinderen hebben een veilig en duidelijk klimaat nodig waarin ze nieuwe succeservaringen kunnen opdoen.

Sluiten

Hier wordt gebouwd aan een nieuwe school voor voortgezet speciaal onderwijs!

Leerlingen in het voorgezet speciaal onderwijs zijn binnenkort van harte welkom op de vernieuwde vso-school van de Onderwijsgroep Amersfoort. Met ingang van 1 augustus 2017 brengen wij alle kennis en ervaring van Mulock 2000, De Tinne en Fornhese bij elkaar in één nieuwe school met drie afdelingen: een afdeling voor vmbo-b, vmbo-k en Arbeid en de onder- en bovenbouw van vmbo-t, havo en vwo.

Om uw kind aan te melden, kunt u contact opnemen met de Dienst Speciaal Onderwijs via info@dienstspeciaalonderwijs.nl of 033 – 461 99 42.

Meer informatie vindt u tijdelijk nog via