Bestuur en directie

 

De Mulock Houwer maakt deel uit van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort. Deze Stichting is het bevoegd gezag van de scholen voor openbaar voortgezet en speciaal voortgezet onderwijs in Amersfoort en omgeving. Het zijn de volgende scholen:

De Amersfoortse Berg (vmbo t, havo, vwo)
't Atrium (vmbo t, havo, (tweetalig) vwo)
Stedelijk gymnasium J. van Oldenbarnevelt (gymnasium)
Trivium College met Vmbo Trivium College / Mavo Trivium College / Praktijkonderwijs Trivium College
Vathorst College (vmbo t, havo, vwo)
Mulock Houwer / De Sprong (cluster 4-onderwijs: zmok, psychiatrie)


Deze scholen richten zich op verschillende doelgroepen en geven vorm aan een gedifferentieerd onderwijsaanbod. De schoolprofielen verschillen van elkaar.

De overeenkomsten zijn:
Het zijn openbare scholen.
Alle scholen staan voor een hoge kwaliteit van onderwijs en begeleiding.
Alle scholen hebben een veilig schoolklimaat.
Zorg, aandacht en respect zijn begrippen die op alle scholen van toepassing zijn.
Alle scholen zijn up-to-date ingericht en gebruiken moderne leer- en hulpmiddelen.
Alles scholen hechten waarde aan goede contacten met ouders.

Het bestuur van de school berust bij de Raad van Toezicht van de Onderwijsgroep Amersfoort. De meeste bestuurlijke taken zijn gemandateerd aan het College van Bestuur, dhr. K. de Boer (voorzitter) en mw. I. Vogelzangs (lid), De Brand 20, 3823 LJ Amersfoort. tel. 033 4701008. Voor meer informatie: www.onderwijsgroepamersfoort.nl.

Mulock Houwer:

College van Bestuur: Dhr. K. de Boer (voorzitter) en Mw. I. Vogelzangs (lid)
Directeur: Mw. M.B. Schöpping
Afdelingsleider Mulock 2000: Dhr. H. Extra
Afdelingsleider Fornhese: Dhr. A. Wijnsma
Vestigingsdirecteur De Rietschans: Mw. S. van Endschot
Afdelingsleider De Tinne: Dhr. J. van Petegem

Klik hier voor de statuten van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort.

Laatste Nieuws

24-11-2017 | Locatie: De Tinne
Deze website is verouderd en wordt niet meer bijgewerkt. De juiste informatie kunt u vinden op www.axiacollege.nl

Foto's vanuit onze locaties

Wij kijken naar de goede dingen van ieder kind en werken altijd vanuit een positieve insteek.

Sluiten

Hier wordt gebouwd aan een nieuwe school voor voortgezet speciaal onderwijs!

Leerlingen in het voorgezet speciaal onderwijs zijn binnenkort van harte welkom op de vernieuwde vso-school van de Onderwijsgroep Amersfoort. Met ingang van 1 augustus 2017 brengen wij alle kennis en ervaring van Mulock 2000, De Tinne en Fornhese bij elkaar in één nieuwe school met drie afdelingen: een afdeling voor vmbo-b, vmbo-k en Arbeid en de onder- en bovenbouw van vmbo-t, havo en vwo.

Om uw kind aan te melden, kunt u contact opnemen met de Dienst Speciaal Onderwijs via info@dienstspeciaalonderwijs.nl of 033 – 461 99 42.

Meer informatie vindt u tijdelijk nog via