Ontwikkelingsperspectief

 

Ontwikkelingsperspectief

  1. Als een leerling op een van onze locaties is toegelaten en geplaatst, worden de eerste weken op school aanvullende pedagogisch en didactisch onderzoeken gedaan zodat we goed weten wat het niveau van de leerling is. De resultaten van deze onderzoeken worden ter beschikking gesteld aan de Commissie voor de Begeleiding (CvdB). (Iedere schoollocatie heeft een CvdB waarin deskundigen zitting hebben die het onderwijs plannen en de leerling volgen. In de schoolgids van de locatie vindt u de namen van de leden van de CvdB.)
  2. Binnen zes weken na plaatsing op een school heeft de CvdB de gegevens geanalyseerd en geïnterpreteerd en een ontwikkelingsperspectief geformuleerd. Het ontwikkelingsperspectief is een inschatting van het niveau waarop de leerling zal kunnen uitstromen, bijvoorbeeld vmbo-theoretische leerweg.  Het ontwikkelingsperspectief wordt met de ouders en de leerling besproken voordat het definitief wordt vastgesteld.
  3. Op de locatie wordt het instroomniveau en het verwachte uitstroomniveau verbonden. Zo ontstaat een leerroute. De leerroute bestaat uit leerlijnen, zowel voor de vakken als voor de ontwikkelingsvragen van de leerling. De leerroute geeft houvast voor het plannen van het onderwijs in de groep.
  4. Het ontwikkelingsperspectief wordt tenminste een keer per jaar  geëvalueerd en zo nodig in concept bijgesteld. Het concept wordt weer met ouders en leerling besproken en vervolgens opnieuw vastgesteld.
     

Laatste Nieuws

24-11-2017 | Locatie: De Tinne
Deze website is verouderd en wordt niet meer bijgewerkt. De juiste informatie kunt u vinden op www.axiacollege.nl

Foto's vanuit onze locaties

Deze kinderen hebben een veilig en duidelijk klimaat nodig waarin ze nieuwe succeservaringen kunnen opdoen.

Sluiten

Hier wordt gebouwd aan een nieuwe school voor voortgezet speciaal onderwijs!

Leerlingen in het voorgezet speciaal onderwijs zijn binnenkort van harte welkom op de vernieuwde vso-school van de Onderwijsgroep Amersfoort. Met ingang van 1 augustus 2017 brengen wij alle kennis en ervaring van Mulock 2000, De Tinne en Fornhese bij elkaar in één nieuwe school met drie afdelingen: een afdeling voor vmbo-b, vmbo-k en Arbeid en de onder- en bovenbouw van vmbo-t, havo en vwo.

Om uw kind aan te melden, kunt u contact opnemen met de Dienst Speciaal Onderwijs via info@dienstspeciaalonderwijs.nl of 033 – 461 99 42.

Meer informatie vindt u tijdelijk nog via