Ziekte, Verzuim en Verlof

 
We vinden het belangrijk dat de ontwikkeling en het onderwijsproces zo min mogelijk worden verstoord. Probeer daarom dokters- en tandartsbezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijden te plannen.
Bij ziekte van een leerling is het de bedoeling dat de ouders / verzorgers dit melden op de locatie waar de leerling les heeft tussen 8.15 uur en 8.45 uur (denk ook aan het vervoersbedrijf). Ook willen we graag dat het einde van de ziekte  wordt gemeld.

Wanneer een leerling zonder geldige reden verzuimt, zijn wij verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar en bij de Inspectie van het Onderwijs als dit verzuim 16 uur of meer is.
Komt een leerling vier keer te laat op school zonder geldige reden, dan moeten wij dit ook melden. Voor meer informatie klik hier: verzuimprotocol.

Het kan zijn dat ouders / verzorgers een dringende reden hebben om buiten de schoolvakanties verlof aan te vragen. Tot op zekere hoogte en onder strenge voorwaarden mag de school hier toestemming voor geven.
Klik hier om het formulier te downloaden waarmee een dergelijk verlof aangevraagd kan worden.

Laatste Nieuws

24-11-2017 | Locatie: De Tinne
Deze website is verouderd en wordt niet meer bijgewerkt. De juiste informatie kunt u vinden op www.axiacollege.nl

Foto's vanuit onze locaties

Wij kijken naar de goede dingen van ieder kind en werken altijd vanuit een positieve insteek.

Sluiten

Hier wordt gebouwd aan een nieuwe school voor voortgezet speciaal onderwijs!

Leerlingen in het voorgezet speciaal onderwijs zijn binnenkort van harte welkom op de vernieuwde vso-school van de Onderwijsgroep Amersfoort. Met ingang van 1 augustus 2017 brengen wij alle kennis en ervaring van Mulock 2000, De Tinne en Fornhese bij elkaar in één nieuwe school met drie afdelingen: een afdeling voor vmbo-b, vmbo-k en Arbeid en de onder- en bovenbouw van vmbo-t, havo en vwo.

Om uw kind aan te melden, kunt u contact opnemen met de Dienst Speciaal Onderwijs via info@dienstspeciaalonderwijs.nl of 033 – 461 99 42.

Meer informatie vindt u tijdelijk nog via